Koolikümblusnädal “Minust saab hea õpetaja”

ahab aidata üliõpilastel sujuvamalt sisse elada õpetajaametisse? … soovib luua kontakte võimekate tudengitega, et neid tulevikus ehk töötajana kaasata? … suudab vajadusel tagada kolmele tudengile transport koolimajja, nende majutus ja toitlustamine? … leiab kolm õpetajat, kes sooviksid kasutada üliõpilaste abi ühe nädala jooksul oma koolitundides? … leiab ühe teenekama pedagoogi, kes võiks olla neile tudengiteleContinue reading »