Karjäärinädal

Karjäärinädala eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevaid elukutseid, kaasates selleks ka lastevanemaid. Õpilane, tunne töömaailma! Samuti kutsume õpetajaid ja õpilasi üles koolis arutlema selle üle, milline on hea õpetaja ja milline on hea õpilane ning kuidas oma käitumisega kujundada hea õpikeskkond. Pakume omalt poolt välja mõtteid, mida katsetada karjäärinädala raames. After your classes, you can playContinue reading »

Miks õpetajakuu?

Need some time to relax and earn cash by just playing games after a whole day teaching? Play slots games at http://www.slotsguide.ca. Ilmselt oli aeg õpetajakuu sünniks küps, sest kahes erinevas peas tekkis samasugune idee. Õpetajatele mõeldud teemakuud oli Alo planeerinud oktoobrikuusse juba eelmise aasta lõpust, Lauri pakkus selle välja kevadel toimunud haridusfoorumil. Mõte oliContinue reading »

Hea õpetaja kuu

Hea õpetaja kuu eesmärgiks on väärtustada Eesti õpetajaid, tõsta õpetajate mainet ühiskonnas, edendada õpetajaharidust ja tuua rohkem helgeid päid õpetajaks õppima. Samuti püüame oktoobrikuu jooksul tekitada ühiskonnas diskussiooni küsimuse üle, milline on hea õpetaja, millised omadused teevad õpetaja “heaks”. Terve oktoobri kestva õpetajakuu jooksul toimuvad koolides üle Eesti erinevad üritused. Õpetajakuu sünnist Ilmselt oli aegContinue reading »

Kas see maksab midagi?

Hea õpetaja kuu on just nii kulukas, kui kulukaks keegi selle ise teeb. Sisuliselt ei peaks see muud nõudma kui lihtsalt entusiasmi, pealehakkamist ning rõõmu. Kui ka miski kulu peaks kellelgi tekkima, siis läbi kuu tagasi tulev rõõm korvab selle kindlasti mitmekordselt. Aga mis siis ikkagi tehakse teemanädalatel? 4.-10.oktoober – Koolikümblusnädal toob koolidesse/lasteaedadesse õpetajakoolituse tudengidContinue reading »

Koolikümblusnädal

Koolikümblusnädala „Minust saab hea õpetaja“ info koolidele Kas teie kool… … tahab aidata üliõpilastel sujuvamalt sisse elada õpetajaametisse? … soovib luua kontakte võimekate tudengitega, et neid tulevikus ehk töötajana kaasata? … suudab vajadusel tagada kolmele tudengile transport koolimajja, nende majutus ja toitlustamine? … leiab kolm õpetajat, kes sooviksid kasutada üliõpilaste abi ühe nädala jooksul omaContinue reading »

3 soovitust õpetajale

Mängi! Võistle! Külasta kolleegi tunde/loenguid! Väga soovitan lastega (ka gümnaasiumis) tunnis mängida. Väikestele ühed ja suurtele muidugi omad mängud, mis tegelikult polegi mängud, kuid võtavad pinge maha, loovad sõbralikuma õhkkonna ning samas annavad võimaluse õpetajal varjatult kontrollida laste teadmisi. Selliseid mänge on palju kõikvõimalikes raamatutes, mis adresseeritud küll algklassidele, kuid kõike annab kohandada. Mina mänginContinue reading »

Näidisleht

See on näidisleht. See erineb ajaveebipostitusest selle poolest, et on püsiva asukohaga ning enamik teemasid näitab seda lehe navigeerimismenüüs. Enamik inimesi alustab Minust -leheküljega, mis kirjeldab neid võimalikele külastajatele. See võiks olla näiteks selline: Tere! Ma olen päeval jalgrattakuller ja õhtuti algaja näitleja ning see on minu ajaveeb. Ma elan Los Angeleses, mul on laheContinue reading »

Õpilane

Õpilastele pakub Hea õpetaja kuu mitu erinevat võimalust: Kiida õpetajat! Igapäevaselt ei ole inimestele, eriti eestlastele, kuigi omane üksteisele häid asju öelda. Oktoobrikuu jooksul on õpetajate kiitmine lihtsam. Igasse Hea õpetaja kuuga liitunud kooli tuleb üles “Kiida õpetajat!” postkast ja spetsiaalsed sedelid, kuhu saad kirjutada oma õpetajale sõnumi. Samuti saad oma õpetajat kiita siinsamas veebis, “KiidaContinue reading »

Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek ei pruugi alati tähendada seda, et klassijuhataja kutsub kokku oma klassi lapsevanemad ja räägib neile toitlustamiserahast või tunnidistsipliini rikkumistest. Tegelikult võib kutsuda kokku lapsevanemaid ka suuremale üritusele, kus võiks esineda nii õpilased kui õpilased nii ettekannete kui muusikaga. Mingi osa üritusest peaks olema pühendatud ka õpetajate-lapsevanemate omavahelisele suhtlusele. Millal see võiks toimuda? MõnelContinue reading »

Koolidele

Hea õpetaja kuu (HÕK) keskendub iseseisva mõtlemis-, arusaamis- ja koostöövõime arendamisele ning traditsioonide – mis seovad kogukonda – edastamisele järeltulevatele põlvkondadele. Ühiselt: väärtustame peretraditsioone, väärtustame üksteise oskusi ja kogemusi, hoiame ajaloolist mälu, kummutame eelarvamusi põlvkondadevahelistes suhetes, loome vastastikust usaldust ja austust, leiame aega üksteise jaoks. Hea õpetaja kuu sai alguse 2009. aastal, millest võttis osaContinue reading »