Koolikümblusnädal “Minust saab hea õpetaja”

ahab aidata üliõpilastel sujuvamalt sisse elada õpetajaametisse?
… soovib luua kontakte võimekate tudengitega, et neid tulevikus ehk töötajana kaasata?
… suudab vajadusel tagada kolmele tudengile transport koolimajja, nende majutus ja toitlustamine?
… leiab kolm õpetajat, kes sooviksid kasutada üliõpilaste abi ühe nädala jooksul oma koolitundides?
… leiab ühe teenekama pedagoogi, kes võiks olla neile tudengitele mentoriks, aitaks neil kooliellu sisse elada ja selgitaks telgitaguseid veidi lähemalt?

Kui te olete selline kool, siis sel aastal esmakordselt suunavad õpetajaharidust pakkuvad ülikoolid „Hea õpetaja kuu“ raames tudengeid Koolikümblusnädala raames koolidesse ja lasteaedadesse nädalaks ajaks abiõpetajateks.

5.-9. oktoobrini kestev praktika on üle-eestiline ja sisaldab endas nii võimalust vaatluspraktikaks kui ka tundide läbiviimist, vastavalt tudengite ja õpetajate omavahelisele kokkuleppele. Koolikümbluse projekt annab koolidele võimaluse luua sidemeid tulevaste noorte õpetajatega ja tuua kooliellu värskust ning uusi lennukaid ideid. Igasse kooli saabub praktika raames vähemalt kolm üliõpilast.

Kooli ülesandeks on korraldada tulevastele õpetajatele soe vastuvõtt ja leida neile need õpetajad, kes aitavad kooliellu sisse elada. Koostöös õpetaja, mentori ja tudengi vahel tuleb teil kokku leppida võimalikes tegevustes, mida üliõpilane peaks ja võiks praktikanädala jooksul tegema – see võib tähendada pelgalt ühe õpetaja vaatlust, ühe klassi vaatlust, tööd erivajadustega õpilastega, õpetaja abistamist tööde parandamisel, klassidistsipliini tagamisel või klassiväliste tegevuste organiseerimisel. Mentori ülesandeks on jälgida ja suunata üliõpilase tegevust, anda juhiseid ning jooksvat tagasisidet.

Kui olete otsustanud võõrustada oma koolis vähemalt kolme tudengit, siis tegevusplaan on järgmine: