Lapsevanemanädal “Minu lapse kool

Lapsevanemanädala eesmärgiks on anda võimalus emadele ja isadele osaleda rohkem kooli tegevustes ning tutvustada neile ka lapsi õpetavaid pedagooge. Samuti on eesmärgiks see, et lapsevanem tegeleks ka enda jätkuva harimisega nii iseenda, kui ka oma kooliealise lapse pärast – olgu need teadmised pedagoogikast või mõnest erialast, mida Juku küll õpib, aga mille kodutööde puhul ei suuda Juhan teda aidata.

Pidades silmas seda eesmärki pakume kõigile koolidele välja ühe suurema lapsevanemate-õpilaste-õpetajate kokkusaamise korraldamise lapsevanemanädala raames. Kuna kõikide koolide vajadused ja võimalused on erinevad, pakume välja mõned variandid, kuidas seda korraldada võiks.
1. Avatud tundide päev

Avatud tundide päev on üks selline päev, kus õpetajad saavad õpilastele ja nende lapsevanematele tutvustada enda tööd, meetodeid, hindamist ja toredaid asju, mis klassiruumis tehtud on, umbes 10 minuti jooksul, pärast mida liiguvad ühe klassi õpilased ja lapsevanemad tunniplaanis seatud järgmisse tundi. „Päeva“ lõpuks toimub aulas suurem kokkusaamine kooli aulas, kus õpetajad saavad lapsevanematega vabamalt suhelda.

Millal võiks toimuda? Ühel tavalisel koolipäeval, näiteks neljapäeval, 15. oktoobril. Kellaaega soovitame pärastlõunast – näiteks algusega 12 ja lõpuga kell 15.
Mitut õpetajat vaja on? Kõiki, kel sel päeval tunnid peaksid olema.
Kuidas see välja näeb? Näiteks 7. klassil on esimeseks tunniks matemaatika, teiseks inglise keel, kolmandaks tööõpetus, neljandaks ja viiendaks emakeel ja kirjandus, kuuendaks bioloogia ja seitsmendaks meedia. Igas tunnis selgitaks õpetaja 10 minuti jooksul, kuidas ta oma tööd teeb, mida ta õpilastega ette on võtnud ja mida kavatseb ette võtta. Kui iga tund võtaks aega 10 minutit, millele lisanduks 5 minutit liikumisaega, teeb see kokku siis 70 minutit pluss 35 minutit liikumisaega. See teeb avatud tundide ajaks tund ja 45 minutit, millele lisanduks veel väikeste sõnavõttudega vastuvõtt aulas.
Kui palju see maksma läheb? Ühe terve koolipäeva jagu tunde ja lastevanematele pool päeva tööaega. Kui seda ette teada ja küsida võib tõenäoliselt saada päris palju lapsevanemaid ja koole nõusse. Samuti maksab vabas vormis õpetajate-lapsevanemate aulakoosviibimine kohvi ja kohvikõrvase näol.
Millist ettevalmistust see nõuab? Nõuab kõigilt õpetajatelt 10-minutiliste tundide ettevalmistamist ja valmisolekut vastata lapsevanemate küsimustele. Nõuab teateid lapsevanematele ja plakatite ülespanekut kooli, võib-olla ka lähiümbruse teadetetahvlitele. Nõuab valmisolekut nii õpilastelt kui kooli juhtkonnalt üks koolipäev niimoodi ümber mängida.
Mis me sellest saame? Eelkõige on selle tulemuseks palju informeeritumad lapsevanemad, kes teavad seetõttu palju rohkem erinevate ainete õpetamise eripäradest ja oskavad õpilaste kommentaarid kokku panna konkreetsete nägudega. Samuti saavad õpetajad näidata, millised põhjused ja põhjendused on nende õpetamismeetoditel.