Mõttetera

Kaheksateistkümne tegevusaasta jooksul olen jõudnud arusaamisele, et inimestevahelised suhted on väga-väga olulised. Leian, et minu ülesanne on õpetada laps iseendast ja teistest aru saama. Õpetada neid turvaliselt ja rahuldust pakkuval viisil suhtlema. Need teadmised ja oskused on olulisemad, kui kõik muu koolis õpetatav. Head suhted tagavad koolirõõmu ja kasvatavad väärika isiksuse.
Olen ka ise pidanud suhtlemiskogemustest palju õppima, ennast muutma, kannatlikum ja hoolivam olema, rohkem märkama ja toeks olema. Ma õpin edasi!
Oma tegevuses lähtun emotsionaalse intelligentsuse teooriast, mille keskmes on inimene ja tema tunded, nendega toimetulek. Lisaks sellele toetun T. Gordoni metoodikale ja gestaltteraapia koolitusel omandatud teadmistele. Vast 15 aastat tagasi sain koolituselt mõtted, mida oluliseks pean ja aeg-ajalt meeldetuletuseks silman.
Kreedo minu suhete jaoks teistega. Sinu ja minu vahel on suhted, mida ma pean väärtuslikuks ja tahan säilitada. Siiski on kumbki meist eraldi isiksus, kellel on oma ainulaadsed soovid ja me mõlemad tahame, et neid arvestataks. Kui Sul on probleeme, siis selleks, et Sind aidata, püüan ma kuulata tõesti mõistvalt, et innustada Sind leidma lahendusi ise, selle asemel, et minust sõltuda. Samuti austan ma Sinu valikut uskumuste ja väärtuste osas, isegi kui nad minu omadest oluliselt erinevad.
Sellisel juhul, kui Sinu käitumine segab minu soovide rahuldamist, ütlen Sulle seda avameelselt ja ausalt, sest ma usun, et Sa austad mu tundeid piisavalt ja muudad oma käitumist vajalikul määral. Samasuguseid etteheiteid võid Sa teha minu käitumisele ning ka mina püüan seda muuta.
On hetki, mil me ei suuda teineteise soovidele vastu tulla, on tekkinud konflikt. Sellisel puhul tuleb meil püüda see lahendada võimu kasutamata, et mitte võita teise kaotuse arvelt. Ma austan Sinu soove, kuid ka enda omi. Niisiis otsigem lahendust, mis oleks meile mõlemale vastuvõetav. Kui meie suhted on terved, võime jõuda sinna, kuhu suudame ning vastastikune austus, armastus ja rahu jäävad meie suhete osaks.
Lõpetuseks katkend gestaldi palvest: Mina olen mina ja Sina oled Sina, minul on minu elu ja Sinul on Sinu elu. Mina ei ole sündinud siia ilma, et täita Sinu ootusi ja Sina ei ole sündinud siia ilma, et täita minu ootusi.