Vilistlane

Ükskõik, kui kaugele selja taha Sinu kooliaastad ka jäänud on, ei unune mõni õpetaja mitte kunagi. Selle aasta oktoobrikuu on õige aeg mõelda nende peale, kes on Sinu saatust päris palju kujundanud – heade õpetajate peale. Meenuta head õpetajat Siinsamas veebilehel on võimalus oma õpetajat kiita. Kui lisad kiitusele ka kooli ja õpetaja nime, onContinue reading »

Õpilaste nädal

Õpilaste nädala eesmärgiks on kutsuda õpilasi kaasa lööma sügisesel koolivaheajal toimuvatel sündmustel – lahutama meelt, aga samas mõtlema ka tulevikule ja osalema ülikoolide avatud uste päevadel. Õpilane, löö kaasa! jagage õpilastele infot aktiivse vaheaja veetmise võimaluste kohta kutsuge õpilasi osa võtma noorsootöönädala tegemistest, lisainfot leiab www.entk.ee/noorsootoonadal külastage avatud uste päevi ülikoolides, sügisene avatud uste päev toimubContinue reading »

Lapsevanemanädal “Minu lapse kool

Lapsevanemanädala eesmärgiks on anda võimalus emadele ja isadele osaleda rohkem kooli tegevustes ning tutvustada neile ka lapsi õpetavaid pedagooge. Samuti on eesmärgiks see, et lapsevanem tegeleks ka enda jätkuva harimisega nii iseenda, kui ka oma kooliealise lapse pärast – olgu need teadmised pedagoogikast või mõnest erialast, mida Juku küll õpib, aga mille kodutööde puhul eiContinue reading »

Mõttetera

Kaheksateistkümne tegevusaasta jooksul olen jõudnud arusaamisele, et inimestevahelised suhted on väga-väga olulised. Leian, et minu ülesanne on õpetada laps iseendast ja teistest aru saama. Õpetada neid turvaliselt ja rahuldust pakkuval viisil suhtlema. Need teadmised ja oskused on olulisemad, kui kõik muu koolis õpetatav. Head suhted tagavad koolirõõmu ja kasvatavad väärika isiksuse. Olen ka ise pidanudContinue reading »

Koolikümblusnädal “Minust saab hea õpetaja”

ahab aidata üliõpilastel sujuvamalt sisse elada õpetajaametisse? … soovib luua kontakte võimekate tudengitega, et neid tulevikus ehk töötajana kaasata? … suudab vajadusel tagada kolmele tudengile transport koolimajja, nende majutus ja toitlustamine? … leiab kolm õpetajat, kes sooviksid kasutada üliõpilaste abi ühe nädala jooksul oma koolitundides? … leiab ühe teenekama pedagoogi, kes võiks olla neile tudengiteleContinue reading »

“Tagasi kooli” nädala raames annab tundi üle 800 külalisõpetaja

Täna algab Vabariigi Presidendi ja Sihtasutuse Noored Kooli eestvedamisel “Tagasi kooli” nädal, mille eesmärk on tugevdada koostööd koolide ja ülejäänud ühiskonna vahel. 19.-23. oktoobrini annavad ligi 300s Eesti koolis tunde üle 800 külalisõpetaja – nii tuntud kui vähemtuntud tegusad kodanikud. Võrreldes varasemate aastatega on tegemist rekordarvudega. Aktiivsemates koolides on nädala jooksul tunde andmas mitmeid kümneid külalisõpetajaid. Iga kolmandat tänaseks kinnitatud tundiContinue reading »

Õpin õpetajaks

Koolikümblusnädal „Minust saab hea õpetaja“ Kas sa … … oled vähemalt 2. kursuse tudeng? … oled koostöövalmis, aktiivne, optimistlik ja heatujuline? … talud hästi pinget ja tahad omandada uusi kogemusi? … oskad anda hinnangut enda ja kaastudengi tööle? … suudad täita kooli sisekorraeeskirju? … jõuad suhelda praktika ajal oma mentoriga ja täita päevikut? … tahadContinue reading »

Skype in the Classroom

on interaktiivne veebileht, mis pakub õpetajatele ja õpilastele võimalust ülemaailmselt omavahel suhelda ja vastastikku kogemusi vahetada. Skype’i virtuaalne õpikeskkond annab õpetajale uued töövahendid tutvustamaks õpilastele klassiruumist lahkumata erinevaid kultuure või pakkumaks kuulata põnevate ekspertide loenguid. Skype’i õpikeskkond toob klassiruumi uusi võimalusi, olles näiteks abimeheks ka õppematerjalide otsimisel ja jagamisel. Samuti saab leida partnerkoole ja -klasse,Continue reading »

Täna saavad tuhat Tartu õpetajat kingiks roosi

Hea õpetaja kuu puhul kingib Noore Õpetaja Huviklubi täna tuhandele Tartu õpetajatele roosi, et tunnustada õpetajate tänuväärset tööd. Tuhat erivärvilist roosi viivad Noore Õpetaja Huviklubi liikmed Tartu õpetajatele neljapäeva jooksul isiklikult kätte. „Hea õpetaja kuu eesmärk on õpetajaid meeles pidada ja ka teistele meelde tuletada, et õpetajad teevad tänuväärset tööd. Lillede kinkimine on selleks üksContinue reading »

Kui sa pole veel seda öelnud

anna märku kooli valmisolekust tudengeid võõrustada täites alloleva vormi. Lisainfo ossa kirjuta, millised on näiteks toitlustusvõimalused ning vastavalt kaugusele ülikoolilinnadest ka majutusvõimalused tudengitele. Ülikoolide kontaktisikud jagavad teie kontaktid Koolikümbluses osalejatele, kes võtavad teiega seejärel ühendust ning küsivad konkreetsete õpetajate kontaktandmeid. Otsi välja oma koolist kolm õpetajat, kes oleksid rõõmuga valmis võtma enda tundi nädalaks ajaksContinue reading »