Karjäärinädal 17.–23.10.2011

Karjäärinädala eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevaid elukutseid, kaasates selleks ka lastevanemaid. Õpilane, tunne töömaailma! Samuti kutsume õpetajaid ja õpilasi üles koolis arutlema selle üle, milline on hea õpetaja ja milline on hea õpilane ning kuidas oma käitumisega kujundada hea õpikeskkond.

Pakume omalt poolt välja mõtteid, mida katsetada karjäärinädala raames.

  • korraldage karjääripäev, kus lastevanemad või vilistlased tutvustavad oma elukutset, nt mida nad on õppinud, millised on olnud karjäärimudelid (kes liikunud hordisontaalselt, kes vertikaalselt, kes vahetanud eriala), kuidas jõudnud oma valikuteni, millised on antud elukutse head ja vead
  • kutsuge lastevanemaid üles kutsuma oma lapse klassi oma tööd vaatama, nt õppekäik kohalikku päästekomandosse või tootmisettevõttesse, kuidas sünnib, ajaleht – külaskäik kohaliku ajalehe toimetusse
  • kutsuge kooli loengut pidama karjäärinõustaja
  • kutsuge kohaliku omavalitsuse ametnikud kooliga tutvuma ja paluge neil tutvustada oma rolli koolielus, nt mis on haridusameti ülesanne, milline on haridusameti roll koolielus
  • joonistage õpilastega nende karjääritee – kelleks soovin saada, mida peaksin selleks õppima, millised eksamid peaksin soovitud eriala õppimiseks sooritama jne. Abimaterjale leiab portaalist Rajaleidja
  • sõlmige koolis sotsiaalne kokkulepe – milline on hea õpetaja, hea õpilane ja hea õpikeskkond, kuidas peaksid kõik osapooled käituma ja panustama, et koolis oleks hea kõigil