Koolidele

Hea õpetaja kuu (HÕK) keskendub iseseisva mõtlemis-, arusaamis- ja koostöövõime arendamisele ning traditsioonide – mis seovad kogukonda – edastamisele järeltulevatele põlvkondadele. Ühiselt: väärtustame peretraditsioone, väärtustame üksteise oskusi ja kogemusi, hoiame ajaloolist mälu, kummutame eelarvamusi põlvkondadevahelistes suhetes, loome vastastikust usaldust ja austust, leiame aega üksteise jaoks. Hea õpetaja kuu sai alguse 2009. aastal, millest võttis osaContinue reading »