Koolikümblusnädal

Koolikümblusnädala „Minust saab hea õpetaja“ info koolidele
Kas teie kool…

… tahab aidata üliõpilastel sujuvamalt sisse elada õpetajaametisse?
… soovib luua kontakte võimekate tudengitega, et neid tulevikus ehk töötajana kaasata?
… suudab vajadusel tagada kolmele tudengile transport koolimajja, nende majutus ja toitlustamine?
… leiab kolm õpetajat, kes sooviksid kasutada üliõpilaste abi ühe nädala jooksul oma koolitundides?
… leiab ühe teenekama pedagoogi, kes võiks olla neile tudengitele mentoriks, aitaks neil kooliellu sisse elada ja selgitaks telgitaguseid veidi lähemalt?

Kui te olete selline kool, siis juba teist aastat järjest suunavad õpetajaharidust pakkuvad ülikoolid „Hea õpetaja kuu“ raames tudengeid Koolikümblusnädalal koolidesse ja lasteaedadesse nädalaks ajaks abiõpetajateks.

4.-8.. oktoobrini kestev praktika on üle-eestiline ja sisaldab endas nii võimalust vaatluspraktikaks kui ka tundide läbiviimist, vastavalt tudengite ja õpetajate omavahelisele kokkuleppele. Koolikümbluse projekt annab koolidele võimaluse luua sidemeid tulevaste noorte õpetajatega ja tuua kooliellu värskust ning uusi lennukaid ideid. Igasse kooli saabub praktika raames vähemalt kolm üliõpilast.

Kooli ülesandeks on korraldada tulevastele õpetajatele soe vastuvõtt ja leida neile need õpetajad, kes aitavad kooliellu sisse elada. Koostöös õpetaja, mentori ja tudengi vahel tuleb teil kokku leppida võimalikes tegevustes, mida üliõpilane peaks ja võiks praktikanädala jooksul tegema – see võib tähendada pelgalt ühe õpetaja vaatlust, ühe klassi vaatlust, tööd erivajadustega õpilastega, õpetaja abistamist tööde parandamisel, klassidistsipliini tagamisel või klassiväliste tegevuste organiseerimisel. Mentori ülesandeks on jälgida ja suunata üliõpilase tegevust, anda juhiseid ning jooksvat tagasisidet.

Kui olete otsustanud võõrustada oma koolis vähemalt kolme tudengit, siis tegevusplaan on järgmine:

Kui sa pole veel seda öelnud, anna märku kooli valmisolekust tudengeid võõrustada Lisette Rohunurmele, lisette.rohunurm@ut.ee .  Kirja märkida, millised on näiteks toitlustusvõimalused ning vastavalt kaugusele ülikoolilinnadest ka majutusvõimalused tudengitele.
Ülikoolide kontaktisikud jagavad teie kontaktid Koolikümbluses osalejatele, kes võtavad teiega seejärel ühendust ning küsivad konkreetsete õpetajate kontaktandmeid. Otsi välja oma koolist kolm õpetajat, kes oleksid rõõmuga valmis võtma enda tundi nädalaks ajaks tudengi endale appi. Samuti mõtle ja räägi õpetajaga, kes võiks olla nendele tudengitele nädalaks ajaks mentoriks.
Organiseeri 4. oktoobriks, kui tudengid teile kohale tulevad, lühike ekskursioon koolist. Võimalusel korralda esimesel päeval ka kooli juhtkonnaga väike kohvijoomine või kokkusaamine – vaata, et tunniplaani väga ei segaks. Põhimõtteliselt anna tudengitele märku, et nad on kooli oodatud ja nad saavad oma muredega teie poole pöörduda.
Ülejäänud vastutus jääb juba õpetajate ja tudengite õlgadele. Küll aga uuri aeg-ajalt üliõpilaste käest koridori peal, et kuidas neil läheb. See annab neile kindlustunde, et probleemide korral olete just teie see, kelle poole pöörduda.
Kui teil on võimalik nädala lõpus (8. oktoobril) korraldada väike ühine kokkusaamine õpetajate ja koolikümblejatega, kus nad omavahel veidi rohkem suhelda saaks, siis see oleks igati tervitatav. Kuna Koolikümblejad peavad ka päevikut, võite küsida nende käest ka väikest etteastet, et milliseid häid omadusi nad teie kooli juures näinud on.
Koolikümblusnädala „Minust saab hea õpetaja“ info tudengile

Kas sa …

… oled vähemalt 2. kursuse tudeng?

… oled koostöövalmis, aktiivne, optimistlik ja heatujuline?

… talud hästi pinget ja tahad omandada uusi kogemusi?

… oskad anda hinnangut enda ja kaastudengi tööle?

… suudad täita kooli sisekorraeeskirju?

… jõuad suhelda praktika ajal oma mentoriga ja täita päevikut?

… tahad ennast panna nädalaks proovile aidates nädala aja jooksul ühte üldhariduskooli või lasteaia õpetajat?

 

Kui sa vastad kõigile küsimustele jaatavalt, siis ootame sinu osalemist koolikümbluses, mis toimub „Hea õpetaja kuu“ raames vahemikus 4.-8. oktoobrini. Koolikümblust on võimalik teha igal pool üle Eesti ning see sisaldab nii vaatluspraktikat kui ka tundide läbiviimist. See annab sulle võimaluse end koolis proovile panna ja saada tulevaseks tööks tohutult kogemusi.

„Hea õpetaja kuu“ raames saadab sinu ülikool tudengid kolme- kuni neljakaupa koolidesse ühe õpetaja juurde abiõpetajaks. Koole on nii linnades, kui kaugel maakohtades, mis aga tähendab, et sa pead arvestama kuni nädalase eemalviibimisega oma ülikooli juurest. Koolid, kes osalevad Koolikümbluses, võtavad sinu söömise, majutuse ja transportimise suures osas enda kanda (lähemalt uuri oma kooli Koolikümbluse kontaktisikult). Lisaks ootab sind koolis üks õpetaja, kes on sulle praktika ajal mentoriks, suunates sind oma ülesannete täitmisel.

Sinu ülesandeks on aidata ühte õpetajat tema igapäevatöös – see aga tähendab eelkõige meeskonnatööd. Õpetajad on võtnud sind vastu vabatahtlikult ning see on teie kahe kokku leppida, milliseid ülesandeid hakkad just sina sel nädalal tema klassides täitma. Selleks võib olla pelgalt võimalus vaadelda tema töömeetodeid, aga ka abistamine mõne tunni osa läbiviimisel, terve tunni andmisel, koduste tööde parandamisel või üksikute õpilaste aitamisel.

Sinu ülesandeks on täita jooksvalt koolikümbluspäevikut ja anda hinnang nii enese kui ka samas koolis viibivate kaastudengite tööle. Koolikümbluspäevikusse tehakse märkmeid vaadeldud tundidest, kasutatud meetoditest ja vahenditest, läbiviidud tundidest jms.