Õpin õpetajaks

Koolikümblusnädal „Minust saab hea õpetaja“
Kas sa …
… oled vähemalt 2. kursuse tudeng?
… oled koostöövalmis, aktiivne, optimistlik ja heatujuline?
… talud hästi pinget ja tahad omandada uusi kogemusi?
… oskad anda hinnangut enda ja kaastudengi tööle?
… suudad täita kooli sisekorraeeskirju?
… jõuad suhelda praktika ajal oma mentoriga ja täita päevikut?

… tahad ennast panna nädalaks proovile aidates nädala aja jooksul ühte üldhariduskooli või lasteaia õpetajat?
Kui sa vastad kõigile küsimustele jaatavalt, siis ootame sinu osalemist koolikümbluses – sel aastal esmakordselt toimuvas praktikavõimaluses noorele tudengile, mis toimub „Hea õpetaja kuu“ raames vahemikus 5.-9. oktoobrini. Koolikümblust on võimalik teha igal pool üle Eesti ning see sisaldab nii vaatluspraktikat kui ka tundide läbiviimist. See annab sulle võimaluse end koolis proovile panna ja saada tulevaseks tööks tohutult kogemusi.

„Hea õpetaja kuu“ raames saadab sinu ülikool tudengid kolme- kuni neljakaupa koolidesse ühe õpetaja juurde abiõpetajaks. Koole on nii linnades, kui kaugel maakohtades, mis aga tähendab, et sa pead arvestama kuni nädalase eemalviibimisega oma ülikooli juurest. Koolid, kes osalevad Koolikümbluses, võtavad sinu söömise, majutuse ja transportimise suures osas enda kanda (lähemalt uuri oma kooli Koolikümbluse kontaktisikult). Lisaks ootab sind koolis üks õpetaja, kes on sulle praktika ajal mentoriks, suunates sind oma ülesannete täitmisel.

Sinu ülesandeks on aidata ühte õpetajat tema igapäevatöös – see aga tähendab eelkõige meeskonnatööd. Õpetajad on võtnud sind vastu vabatahtlikult ning see on teie kahe kokku leppida, milliseid ülesandeid hakkad just sina sel nädalal tema klassides täitma. Selleks võib olla pelgalt võimalus vaadelda tema töömeetodeid, aga ka abistamine mõne tunni osa läbiviimisel, terve tunni andmisel, koduste tööde parandamisel või üksikute õpilaste aitamisel.

Sinu ülesandeks on täita jooksvalt koolikümbluspäevikut ja anda hinnang nii enese kui ka samas koolis viibivate kaastudengite tööle. Koolikümbluspäevikusse tehakse märkmeid vaadeldud tundidest, kasutatud meetoditest ja vahenditest, läbiviidud tundidest jms.

Tee nii:
Uuri, kes on sinu ülikoolis Koolikümbluse või Hea õpetaja kuu kontaktisik (seda saab teada sinu teaduskonnast, aga ka õpetajakuu veebi kontaktide lehelt) ja anna talle teada oma soovist osaleda koolikümbluse programmis. Kõik erisoovid anna samuti temale teada – näiteks kui sa tahad kindlasti eripedagoogilist õpetamist näha või eelkõige algklasse aidata.
Kui sa oled tahad minna kooli koos oma sõpradega, räägi nendele ka, et nad kindlasti annaksid kontaktisikule märku, et nad tahavad sinuga koos sinna kooli praktikale minna.
Kui sa oled teada saanud, kuhu kooli sa lähed, võta ühendust kooliga (kontaktid saad teada ülikooli kontaktisikult) ja uuri, kes on need õpetajad, kellega koos te hakkate sel nädalal töötama. Võta õpetajaga ühendust, tutvusta ennast ja lepi kokku aeg või suhtlusviis, kuidas te saaksite enne esimest koolipäeva (5. septembrit) omavahel eelolevast nädalast rääkida. Püüa leida võimalus silmast-silma kohtuda.
Kohtumisel räägi õpetajale endast ja räägi, miks sa tahtsid Koolikümbluse programmis osaleda. Küsi õpetajalt, milliseid tegevusi peale vaatlemise võiksid sina veel tunnis teha – paku välja just nii palju, kui sa arvad end olevat võimeline. Küsi õpetajalt nõu, mida sa peaksid kindlasti koolis tähele panema, millal kohal olema, kas kõigepealt peab direktoriga kokku saama ja kas vahetusjalanõud on kohustuslikud. Pea meeles – sinu nädala kõiki majutamise, söömise ja transpordiga seotud küsimusi menetleb tõenäoliselt teine inimene kui see õpetaja, kellele sa appi lähed.
Uuri õpetajalt välja tema tunniplaan ja nädala plaan koolis üldiselt – kas on midagi peale tundide, kus sa võiksid kindlasti osaleda. Anna talle üldiselt teada ka enda ootustest seoses Koolikümbluse nädalaga.
Arvesta sellega, et te olete koolis võõrad, seega olge viisakad nii õpetajate kui õpilaste vastu.
Kõikide probleemide korral pöördu vastava kooli Hea õpetaja kuu kontaktisiku poole.
Pea päevikut oma kogemuste kohta ning kohtu vähemalt kaks korda nädala jooksul oma kaastudengitega, et kogemusi vahetada ja analüüsida.
Pärast koolikümblusnädala lõppu täida ära aruanne vastavalt oma kooli praktikajuhendile. Vajadusel uuri ise, kuidas seda arvestada ametliku praktikana.
Ole mõistev nii koolide kui ülikoolide suhtes – me teeme Koolikümbluse nädalat esimest korda, nii et arusaamatusi tuleb kindlasti. Lahendame need üheskoos!